ALGEMEEN

1.1 Bij ondertekening of verzending per e-mail van het boekingsformulier verklaart de huurder akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
1.2 De beschrijving van het vakantiehuis is beschreven naar de laatst bekende gegevens.

2. RESERVERING

2.1 U kunt telefonisch, schriftelijk, per fax en per e-mail reserveren.
Genoemde wijzen van reserveren zijn definitief en bindend hetgeen betekent dat bij annulering na de reservering annuleringskosten door u verschuldigd zijn.
2.2 Als reserverings/administratiekosten wordt éénmalig een bedrag van € 25,- in rekening gebracht.

3. HUUROVEREENKOMST/BETALING

3.1 Direct na ontvangst van het boekingsformulier/reserveringsverzoek krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging toegestuurd alsmede een factuur met vermelding van uw aanbetaling: 40% van de huursom en de reserveringskosten. Tevens kan op de nota vermeld zijn: de kosten van een aangevraagde reis en/of annuleringsverzekering en eventueel door ons te innen kosten van de woning (b.v. schoonmaakkosten).
3.2 De aanbetaling dient binnen één week te worden overgemaakt.
3.3 Het resterende gedeelte van het huurbedrag (60% van de huursom) dient u uiterlijk 8 weken voor het betrekken van het vakantiehuis te voldoen.
3.4 Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen.

4. REIS-EN VERBLIJFINFORMATIE

4.1 Na ontvangst van uw eindbetaling zal Drôme-Vakantiehuizen u uitgebreide informatie toesturen over de vakantiewoning (adres van de woning, (eventueel) het sleuteladres, routebeschrijving, aankomsttijd etc.)
4.2 Het is niet toegestaan een huis met meer personen te betrekken dan is overeengekomen behoudens met toestemming van Drôme-Vakantiehuizen. Het is tevens niet toegestaan om via de internetverbinding in het vakantiehuis illegaal films, muziek of andere zaken te downloaden. Eventuele boetes zijn voor rekening van huurder.
4.3 Het vakantiehuis dient door u met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond. Voor eventuele schade wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld.

5. ANNULERING DOOR HUURDER

5.1 Annuleringen dienen per aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst zendt Drôme-Vakantiehuizen een annuleringsbevestiging.
5.2 Bij annuleringen niet gedekt door de annuleringskostenverzekering gelden de volgende kosten:
– tot 8 weken voor de aanvang van de huurperiode: 40% van de huursom.
– vanaf 8 weken tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom.
– vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: 100% van de huursom.
5.3 De kosten van de annuleringsverzekering worden niet terugbetaald.

6. ANNULERING DOOR DRÔME-VAKANTIEHUIZEN

6.1 Drôme-Vakantiehuizen is gerechtigd het huurcontract als ontbonden te beschouwen in één van de volgende gevallen:
– de huurder heeft, ook na aanmaning, zich niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijnen.
– de huurvoorwaarden worden niet of onvolledig nagekomen.
In elk van de genoemde gevallen blijft de huurder de volledige huursom verschuldigd.
6.2 In geval van annulering door overmacht zoals natuurramp, overstroming, staking, overlijden van eigenaar e.d. kan Drôme-Vakantiehuizen zonder schadevergoeding de huur annuleren. Huurder zal de keus worden geboden tussen de huur van een ander vakantiehuis (indien beschikbaar) of de terugbetaling van het al betaalde gedeelte van de huursom. In beide gevallen doet huurder afstand van verdere rechten.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Drôme-Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de huurovereenkomst, indien de fouten in de uitvoering te wijten zijn aan huurder of de eigenaar van de woning. Drôme-Vakantiehuizen treedt op als tussenpersoon, zowel namens huurder als namens verhuurder.
7.2 Tijdens de overeengekomen huurperiode is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door huurder en/of meereizenden aan de woning en wat daartoe behoort.

Het is niet toegestaan om illegaal via internet zaken te downloaden in het vakantiehuis dat gehuurd wordt. Alle eventuele boetes die hieruit volgen zijn voor rekening van huurder.
7.3 De website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

8. KLACHTEN

8.1 Klachten tijdens het verblijf dienen te worden ingediend en in principe te worden afgehandeld met de eigenaar/sleutelhouder. Indien onverhoopt de klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, moet direct contact worden gezocht met Drôme-Vakantiehuizen. Een vroegtijdig vertrek, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat Drôme-Vakantiehuizen van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
8.2 Indien de klacht niet bevredigend kan worden opgelost heeft huurder tot 30 dagen na het einde van de huurperiode schriftelijk de gelegenheid de klacht in te dienen bij Drôme-Vakantiehuizen.

Drôme-Vakantiehuizen
Zeevaart 301
6846 LS  Arnhem/Nederland/Pays-Bas

KvK 66745500

Telefoon: +31 (0)26 351 91 98
E-mail: info@drome-vakantiehuizen.nl
IBAN: NL43 KNAB 0255489080

BIC: KNABNL2H